Foto5

Over SHIB

Het hergebruik van infra beton stimuleren

De circulaire economie gedachte vormt de kern van het initiatief Stimulering Hergebruik Infra Beton (SHIB). Doel van het initiatief is om de samenwerking in de betonketen tussen gebruiker, ontdoener, recyclingbedrijf, betonwarenproducent en mortelproducent te stimuleren en te activeren. Het resultaat daarvan is dat gerecycled beton terug gaat in de eigen betonketen.

Waarom dit initiatief?
De gedachte van hergebruik van beton is niet nieuw; er wordt al meer dan 20 jaar over gepraat. Technisch en qua regelgeving is het mogelijk, de recyclingbedrijven en betonproducenten willen wel. Ook de gebruikers staan ervoor open. Alleen gebeurt het niet. SHIB is ervan overtuigd dan het een kwestie van doen is. Vanuit deze gedacht is SHIB gestart met het stimuleren van hergebruik van infra beton. Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te voeren:

  • Het aandeel betonpuin in de puinstroom vanuit gebouwen neemt de komende jaren sterk toe
  • Het hergebruik van infra betonpuin kost minder energie en spaart kosten
  • Het hergebruik van infra beton is technisch en qua regelgeving mogelijk

Hoe kan men de keten in gang zetten?

De keten van hergebruik van infra beton is op de volgende manieren te stimuleren:

  • Voorschrijven wijze van afvoer infra betonpuin
  • Voorwaarden stellen voor samenstelling nieuw infra betonproduct

Meer weten over SHIB? Kijk dan op de pagina Documentatie, waar het productblad en de standaard bestektekst te vinden zijn.

Klik hier voor Documentatie